Güncellenmiş: 28.05.2023

CASINO, POKER, BLACKJACK, RULET, SLOT MAKINESI

Casino, Poker, Blackjack, Rulet, Slot Makinesi

Futbolcularda Yapılan Anaerobik ve Aerobik Performans

Futbolcularda Yapılan Anaerobik Ve Aerobik Performans

FUTBOLCULARDA YAPILAN ANAEROBİK VE AEROBİK … ; FUTBOLCULARDA YAPILAN ANAEROBİK VE AEROBİK PERFORMANS TESTLERİYLE SAHA TAKİP CİHAZLARIYLA ... Yapılan fizyolojik performans testlerinin sonuçlarına göre,
Futbolcularda Yapılan Anaerobik ve Aerobik Performans ... ; Corpus ID: 81415343. Futbolcularda Yapılan Anaerobik ve Aerobik Performans Testleriyle Saha Takip Cihazlarıyla Elde Edilen Fizyolojik ve Kinematik Parametrelerin Karşılaştırılması FUTBOLCULARDA BACAK KUVVETİ İLE AEROBİK VE ANAEROBİK ... ; aerobik-anaerobik performans ve bacak kuvveti özelliklerini tanımlayan çalışmalar sınırlıdır. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, futbolcularda bacak kuvvet ile aerobik ve anaerobik kapasite ilişkisini incelemektir. YÖNTEM Aratırma Grubu Çalışma 2016-2017 Futbol Sezonu öncesi ilk hazırlık döneminde yapılmıştır. FUTBOLCULARDA ANAEROBİK GÜÇ VE KAPASİTE TESTLERİ ... ; Literatürde anaerobik güç ve kapasite test sonuçlarının birbirleri yerine kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin çalışmalar bulunmaktadır Hoffman ve arkadaşları 30 sn Wingate testi, aktif sıçrama, 15 sn çoklu sıçrama ve üç adet arka arkaya yapılan Line-Drill testi zirve güç performansları arasında ilişki bulmuşlardır. Tharp ve ark. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi ; yapılan performans analizlerinde ve aratırmalarda belirtilmektedir. Futbol müsabakasının uzun sürmesi ve müsabakalar içerisinde kısa süreli yüklenmelerin çok sayıda tekrarlanmasından dolayı hem aerobik hem de anaerobik kapasiteyi gelitirici antrenmanların